Vítejte

na našem portále věnovaném fyzikálním experimentům.

Tento portál obsahuje multimediálně zpracované fyzikální experimenty, určené učitelům do výuky, žákům k domácí přípravě, široké veřejnosti či jen tak pro ukrácení dlouhé chvíle.

Všechny tyto experimenty jsme pro Vás osobně natočili. Experimenty jsou pro přehlednost roztříděny do kategorií, odpovídajícich jednotlivým tématickým celkům učiva fyziky SŠ (Prometheus: Fyzika pro gymnázia).

Každý experiment obsahuje nákres vhodný pro zápis do sešitu, seznam pomůcek, detailní ilustrovaný postup provedení, samotné video s provedením pokusu, vysvětlení pokusu a v některých případech i pokročilejší fyzikální interpretaci či využití v praxi.

Tento portál původně vznikl jako příloha k diplomové práci na téma Multimediální pomůcka k výuce fyziky - elektronická podpora experimentů na Katedře Fyziky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, ale nyní je kolektivem autorů stále rozšiřována a doplňována o nové a zajímavé experimenty.

 

Příjemnou zábavu při prohlížení našich experimentů přeje

kolektiv autorů

Nejnovější experimenty

 

Náhodný experiment

mechanika

Atmosférický tlak - Převrácená sklenice s vodou

Nad námi se nachází minimálně několik kilometrů tlustá vrstva vzduchu, na který působí gravitační síla -> ve vzduchu musí vznikat „atmosferický“ tlak. Normální atmosférický tlak je 101325 Pa. Tato hodnota je překvapivě vysoká, následujícím experimentem si dokážeme, že tento tlak opravdu působí.

 
Počítadlo přístupů
 
3.6.2014 21:44 © Krejčí Jan
 
.